Sri Subramaniar Thuropathai Ammal Temple

Program Details

Date
Day
Time
Program
11.12.2005
Sunday
04.00 a.m.
Eitham Kala Yaga Mandaba pooja, Vethikar archanai, Homum, Maha purnaputhi, Thebarathanai, Andarpali yathra thanam, Kadam purapadu.
06.45 a.m.
Sundara vimana istubigal Maha Kumbhabishegam
06.50 a.m.
Raja gopuramgal Maha Kumbhabishegam, Maha thebarathanai.
07.26 a.m.
Murthigal Maha Kumbhabishegam thebarathanai
puniya theerta prasadam tandarulal
09.00 a.m.
Isnapana Kumbha Maha Abishegam

12.30 p.m.
Vishesha pooja, maheswara pooja, anathanam valangapadum

07.00 p.m.
Alaiya neethiya pooja

07.30 p.m.
Vishasha pooja, swami ullveethi valam varuthal thebarathanai
Prasadam, Mangala ashivalangapadum